Sạc - Cáp chính hãng

Cáp LG chính hãng

Giá: 60.000 VNĐ

Giá KM : 39.000 VNĐ

Đặt hàng
Cáp LG G2, LG G3, LG G4 chính hãng

Giá: 80.000 VNĐ

Giá KM : 49.000 VNĐ

Đặt hàng
Củ sạc LG 1.2A chính hãng

Giá: 150.000 VNĐ

Giá KM : 99.000 VNĐ

Đặt hàng
Củ sạc LG G2, G3 1.8A chính hãng

Giá: 180.000 VNĐ

Giá KM : 119.000 VNĐ

Đặt hàng