- 4GB - 8GB

Thẻ nhớ microSD 8GB Sandisk Utra 48MB Class10

Giá: 150.000 VNĐ

Giá KM : 119.000 VNĐ

Đặt hàng
Thẻ nhớ microSD 8GB Toshiba Class10 48Mb/s

Giá: 150.000 VNĐ

Giá KM : 119.000 VNĐ

Đặt hàng
Thẻ nhớ microSD 8GB Sandisk Class 4

Giá: 140.000 VNĐ

Giá KM : 109.000 VNĐ

Đặt hàng
Thẻ nhớ microSD 8GB Sandisk Class 6

Giá: 140.000 VNĐ

Giá KM : 109.000 VNĐ

Đặt hàng
Thẻ microSD 4GB Sandisk Class 6

Giá: 150.000 VNĐ

Giá KM : 99.000 VNĐ

Đặt hàng
Thẻ microSD 2GB Sandisk Class 4

Giá: 120.000 VNĐ

Giá KM : 89.000 VNĐ

Đặt hàng