Thẻ nhớ SDHC

Thẻ nhớ SDHC 8GB Sandisk Utra 40MB Class10

Giá: 159.000 VNĐ

Giá KM : 129.000 VNĐ

Đặt hàng
Thẻ nhớ SDHC 16G Toshiba Exceria 48Mb/s Class10

Giá: 199.000 VNĐ

Giá KM : 169.000 VNĐ

Đặt hàng
Thẻ SDHC 16GB Sandisk Utra 48Mb/s Class10

Giá: 199.000 VNĐ

Giá KM : 169.000 VNĐ

Đặt hàng
Thẻ SDHC 32GB Sandisk Utra 48Mb/s Class10

Giá: 399.000 VNĐ

Giá KM : 279.000 VNĐ

Đặt hàng
Thẻ nhớ SDHC 32G Toshiba Exceria 48Mb/s Class10

Giá: 399.000 VNĐ

Giá KM : 279.000 VNĐ

Đặt hàng
Thẻ nhớ SDHC 64G Toshiba Exceria 48Mb/s Class10

Giá: 569.000 VNĐ

Giá KM : 499.000 VNĐ

Đặt hàng
Thẻ SDHC 64GB Sandisk Utra 48Mb/s Class10

Giá: 569.000 VNĐ

Giá KM : 499.000 VNĐ

Đặt hàng